Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘نئوکینزی’

ترجمه به قلم مرتضی

اقتصاد نیوکینزی مکتبی در اقتصادکلان مدرن است که ریشه‌ در ایده‌های جان مینارد کینز دارد. کینز «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» را در دهه 1930 میلادی نوشت و تاثیر افکار وی بر دانشگاهیان و سیاست‌گزاران تا دهه 60 افزایش پیدا کرد. اما در دهه 70 با ورود اقصاددانان نیوکلاسیک مانند لوکاس، سارجنت و بَرو بسیاری از افکار انقلاب کینزی مورد تردید قرار گرفت. عنوان «نیوکینزی» اقتصاددانانی را نمایندگی می‌کند که نقدهای مطرح شده توسط نیوکلاسیک‌ها را به کمک ایده‌های کینز پاسخ دادند.

چالش اصلی میان اقتصاددانان نیوکلاسیک و نیوکینزی سرعت تعدیل قیمت‌ها در اقتصاد است. نیوکلاسیک‌ها مدل‌های اقتصادکلان خود را با فرض انعطاف کامل قیمت و دستمزد می‌سازند و براین باورند که قیمت‌ها به سرعت بازار را تسویه می‌کنند. درمقابل اقتصاددانان نیوکینزی ادعا می‌کنند که مدل‌های نیوکلاسیک توانایی توضیح دادن نوسانات اقتصادی را ندارند و به همین دلیل از مدل‌هایی بر پایه‌ی قیمت و دستمزد چسبنده حمایت می‌کنند. مدل‌های نیوکینزی به کمک چسبندگی قیمت و دستمزد سعی می‌کنند تا علت بیکاری غیرارادی در اقتصاد را توضیح داده و نشان دهند که سیاست پولی چه اثر بزرگی بر روی سطح فعالیت اقتصاد دارد.

طبق یک ایده قدیمی در اقتصادکلان که شامل افکار کینز نیز می‌شود، سیاست پولی به دلیل چسبندگی قیمت در کوتاه‌مدت می‌تواند بر سطح اشتغال و تولید اثر یگذارد. اگر حجم پول کاهش یابد، آنگاه مردم پول کمتری خرج می‌کنند و تقاضا در اقتصاد کاهش می‌یابد. حال از آنجا که قیمت و دستمزد چسبنده هستند و بلافاصله پایین نمی‌یابند، کاهش تقاضا منجر به افت تولید و اخراج کارگران می‌شود. نیوکلاسیک‌ها این ایده را نقد کردند زیرا به نظر آنها یک تئوری سازگار و دلچسب برای توضیح علت چسبندگی قیمت‌ و دستمزد در آن وجود ندارد. بخش بزرگی از تحقیقات نیوکینزین‌ها سعی کرده است تا این کمبود را جبران کند.

(بیشتر…)

Read Full Post »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: