Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘صادرات’

طرح جدیدی در مجلس نمایندگان امریکا مطرح شده که بر اساس آن صادرات بنزین به ایران مشمول تحریم خواهد شد. این تحریم شامل ساخت پالایشگاه در ایران هم خواهد بود. با توجه به این که قسمت عمده‌ای از مصرف داخلی بنزین در ایران از محل واردات تامین می‌شود، نمی‌توان به سادگی از کنار این مسئله گذشت.

سوال‌های زیر به ذهن من می‌رسد:

  • اثرات این تحریم بر اقتصاد ایران و به طور مشخص رفاه مردم ایران چه خواهد بود؟
  • آیا این تحریم به نفع ما خواهد بود و ما را به «اصلاح الگوی مصرف» وادار خواهد کرد؟!!
  • چه کسی بیش‌تر ضرر می‌کند؟ ایران؟ یا شرکت‌های نفتی مشمول تحریم؟
  • پاسخ ایران به این تحریم احتمالی چه خواهد بود؟ پاسخ نظامی؟ کوتاه آمدن از مواضع هسته‌ای خود؟ تلاش برای تهیه نیازش از منابع دیگر؟

و شاید از همه مهم‌تر:

  • آیا این تهدید، اساساً تهدیدی پوچ است و عملی نخواهد شد؟ یعنی آیا اصلاً منافع این تحریم برای امریکا بر هزینه‌های آن برای او می‌چربد؟

چه سوال‌های دیگری می‌توان پرسید؟ چه پاسخ‌هایی می‌توان به این سوال‌ها داد؟

Read Full Post »

طرح جدیدی در مجلس نمایندگان امریکا مطرح شده که بر اساس آن صادرات بنزین به ایران مشمول تحریم خواهد شد. این تحریم شامل ساخت پالایشگاه در ایران هم خواهد بود. با توجه به این که قسمت عمده‌ای از مصرف داخلی بنزین در ایران از محل واردات تامین می‌شود، نمی‌توان به سادگی از کنار این مسئله گذشت.

سوال‌های زیر به ذهن من می‌رسد:

  • اثرات این تحریم بر اقتصاد ایران و به طور مشخص رفاه مردم ایران چه خواهد بود؟
  • آیا این تحریم به نفع ما خواهد بود و ما را به «اصلاح الگوی مصرف» وادار خواهد کرد؟!!
  • چه کسی بیش‌تر ضرر می‌کند؟ ایران؟ یا شرکت‌های نفتی مشمول تحریم؟
  • پاسخ ایران به این تحریم احتمالی چه خواهد بود؟ پاسخ نظامی؟ کوتاه آمدن از مواضع هسته‌ای خود؟ تلاش برای تهیه نیازش از منابع دیگر؟

و شاید از همه مهم‌تر:

  • آیا این تهدید، اساساً تهدیدی پوچ است و عملی نخواهد شد؟ یعنی آیا اصلاً منافع این تحریم برای امریکا بر هزینه‌های آن برای او می‌چربد؟

چه سوال‌های دیگری می‌توان پرسید؟ چه پاسخ‌هایی می‌توان به این سوال‌ها داد؟

Read Full Post »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: