Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘دانشگاه امام صادق’

MesbahiMoghaddam

– یکی از موضوعاتی که مطرح است و شاید کمتر به آن پرداخته شده، استفاده بیش از اندازه از دانشجویان فقط یک دانشگاه در سازمان بورس است، در حالی که از دانشگاه‌های دیگر افراد کمتری به چشم می‌خورند. به نظر شما این موضوع، با توجه به آن که دانشگاه‌های دیگر نیز در این رشته فارغ‌التحصیل دارند، نمی‌تواند آسیب باشد؟

– به نظر من جذب باید بر اساس رقابت انجام شود. البته این حق را به سازمان بورس می‌دهم که در این رقابت، مجموعه ابعادی را شامل تحصیلات و گستردگی اطلاعات فراتر از تحصیلات مد نظر قرار دهد.

همچنین در رابطه با تحصیلات، دو شاخه تحصیلی وجود دارد که به بورس امروزی ما ارتباط پیدا می‌کند. یکی «آشنایی با مدیریت مالی» است که به صورت متعارف در دانشگاه‌ها در حال تدریس است. دیگری «آشنایی با مدیریت مالی اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی» است که این رشته به خصوص در دانشگاه امام صادق تدریس می‌شود. ما معتقدیم نمی‌شود افرادی را که از بازارها و ابزارهای مالی و اسلامی آگاه نباشند، وارد بازار سرمایه کرد، چون در این صورت این احتمال که جهت‌گیری‌ها به سوی بازارهای متعارف سوق پیدا کند و از ابعاد شرعی و اسلامی فاصله گیرد به وجود می‌آید. من احتمال می‌دهم که یکی از انگیزه‌هایی که سازمان بورس را به سمت استفاده از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق برده، این نکته باشد.

مصاحبه با غلامرضا مصباحی مقدم (نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار)، ماهنامه بازار و سرمایه، سال سوم، شماره ۲۶، اردیبهشت ۱۳۹۱

Read Full Post »

MesbahiMoghaddam

– یکی از موضوعاتی که مطرح است و شاید کمتر به آن پرداخته شده، استفاده بیش از اندازه از دانشجویان فقط یک دانشگاه در سازمان بورس است، در حالی که از دانشگاه‌های دیگر افراد کمتری به چشم می‌خورند. به نظر شما این موضوع، با توجه به آن که دانشگاه‌های دیگر نیز در این رشته فارغ‌التحصیل دارند، نمی‌تواند آسیب باشد؟

– به نظر من جذب باید بر اساس رقابت انجام شود. البته این حق را به سازمان بورس می‌دهم که در این رقابت، مجموعه ابعادی را شامل تحصیلات و گستردگی اطلاعات فراتر از تحصیلات مد نظر قرار دهد.

همچنین در رابطه با تحصیلات، دو شاخه تحصیلی وجود دارد که به بورس امروزی ما ارتباط پیدا می‌کند. یکی «آشنایی با مدیریت مالی» است که به صورت متعارف در دانشگاه‌ها در حال تدریس است. دیگری «آشنایی با مدیریت مالی اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی» است که این رشته به خصوص در دانشگاه امام صادق تدریس می‌شود. ما معتقدیم نمی‌شود افرادی را که از بازارها و ابزارهای مالی و اسلامی آگاه نباشند، وارد بازار سرمایه کرد، چون در این صورت این احتمال که جهت‌گیری‌ها به سوی بازارهای متعارف سوق پیدا کند و از ابعاد شرعی و اسلامی فاصله گیرد به وجود می‌آید. من احتمال می‌دهم که یکی از انگیزه‌هایی که سازمان بورس را به سمت استفاده از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق برده، این نکته باشد.

مصاحبه با غلامرضا مصباحی مقدم (نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار)، ماهنامه بازار و سرمایه، سال سوم، شماره ۲۶، اردیبهشت ۱۳۹۱

Read Full Post »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: