Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘جمعیت’

آلسینا، باقر، و استرلی* در مقاله ای که در سال 1999 منتشر کردند اثر اختلاف های قومی بر تولید کالاهای عمومی را مورد بررسی قرار دادند. در این مقاله ناهمگونی ترجیحات در بین گروه های قومی در یک منطقه به میزان و نوع کالای عمومی ای که در آن منطقه تولید میشود مرتبط شده است. بررسی ای که نویسندگان این مقاله در سطح شهر، شهرستان،county، و کلان شهرهای آمریکا انجام داده اند نشان می دهد که میزان تولید کالاهای عمومی بهره ور- آموزش، جاده، و سیستم فاضلاب و جمع آوری زباله- رابطه ای معکوس با ناهمگونی قومی دارد. در این مقاله دو دلیل برای اختلاف نمایندگان قوم های مختلف بر سر تولید کالای عمومی وجود دارد: اول آنکه، گروه های قومی دارای ترجیحات متفاوتی بر روی نوع کالای عمومی تولید شده دارند. به طور مثال، بررسی یک مدرسه در آکلند ایالت کالیفرنیا نشان می دهد که والدین سیاه پوست مایل هستند که فرزندانشان در مورد زبان ابونیکز- زبان انگلیسی مختص سیاهان آمریکا- آموزش ببینند، در حالی که والدین با ریشه لاتین خواهان تدریس زبان اسپانیایی به عنوان زبان دوم هستند. علاوه بر این گروه ها والدین با نژاد آسیایی نسبت به هزینه بیش از اندازه بر روی تدریس زبان اسپانیایی اعتراض دارند و خواستار ارائه زبان های دیگر به عنوان زبان دوم هستند. علت دوم، کاهش مطلوبیت استفاده از یک کالای عمومی در صورت استفاده سایر گروه های قومی معرفی شده است.  این دو دلیل سبب میشود تا نمایندگان قوم های مختلف در مورد نوع و میزان تولید کالای عمومی اختلاف نظر داشته باشند و این اختلاف منجر به کاهش تولید کالای عمومی در مقایسه با ناحیه های همگن از نظر قومی شود. با توجه به اهمیت کالاهای عمومی در رشد اقتصادی، نویسندگان این مقاله یکی از دلایل رشد اقتصادی ضعیف در آفریقا را تنوع نژادی مطرح می کنند. آیا نحوه ی اختصاص بودجه و تصمیم گیری در مورد تولید کالاهای عمومی از یک سو و تنوع نژادی از سوی دیگر بر میزان تولید کالای عمومی در مناطق مختلف ایران تاثیر گذاشته است؟ پاسخ به این سوال می تواند به  بهبود نحوه ی اختصاص بودجه در کشور کمک قابل توجهی کند.

iran_languagemapl

(Alberto Alesina, Reza Baqir, and William Easterly  Public Goods and Ethnic Divisions The Quarterly Journal of Economics (1999) 114 (4): 1243-1284 doi:10.1162/003355399556269 

Read Full Post »

 از سخنرانی نوبل داگلاس نورث- دسامبر 1993 :

اجازه بدهید تاریخ زندگی انسان را در 24 ساعت جا دهیم. آغاز این تاریخ زمانی است بین 4 تا 5 میلیون سال پیش که در جایی در آفریقا انسان از گونه های آغازین ممتاز شد. ابتدای به اصطلاح تمدن بشری از طریق توسعه کشاورزی و سکونت دایمی انسانها در حدود 8000 سال قبل از مسیح روی داد—در 3 یا 4 دقیقه پایانی این بازه 24ساعته. در تمام بیست و سه ساعت و پنجاه و شش یا هفت دقیقه دیگر انسانها شکارچی باقی مانده بودند و جمعیت رشدی بسیار آهسته داشت.

حال اگر یک بازه 24 ساعته جدید برای دوره 10هزار ساله تمدن درنظر بگیریم سرعت تغییرات در 12 ساعت ابتدایی بسیار کند خواهد بود. جمعیت شناسان تخمین زده اند که جمعیت در این دوره دو برابر شده است که همچنان به معنای رشدی بسیار اندک است. سرعت تغییرات تنها در پنج هزار سال اخیر با ظهور و سقوط تمدن ها و اقتصادها شتاب گرفته است. جمعیت احتمالا از سیصد میلیون نفر در زمان مسیح به هشتصد میلیون نفر در 1750 رسیده است که شتاب معنی داری در مقایسه با دوره های گذشته است. تمام 250 سال آخر تنها 35 دقیقه از این بازه 24 ساعته است. بازه بسیار کوتاهی که با انفجار جمعیت همراه شده است و اکنون جمعیت جهان را به بیش از 5 [در حال حاضر در حدود 7] میلیارد رسانده است.

Read Full Post »

دکتر مسعود نیلی در نوشتاری تأمل‌برانگیز با عنوان «زبان حال حکایت‌های آینده‌ اقتصاد ایران» به ارائه‌ی چشم‌اندازی (نه چندان روشن) از آینده‌ی اقتصاد ایران و مشکلات اصلی پیشِ روی آن پرداخته است.

Read Full Post »

(بیشتر…)

Read Full Post »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: